top of page

De stichting.

Het bieden van wonen en dagbesteding mensen met een verstandelijke beperking.
Stichting Florancia biedt mensen met een verstandelijke beperking de ruimte om in een ontspannen- en huiselijke sfeer te kunnen wonen met de ondersteuning en begeleiding die men nodig heeft.

Wij werken eigenzinnig en streven onvoorwaardelijke zorg na.

Wij begeleiden mensen met een verstandelijke beperking bij wonen, werken en/of vrije tijdinvulling.

 

Ons doel is deze mensen een meer menswaardig en respectvol bestaan te geven in een huiselijke omgeving.

Wij zijn een team van professionals dat krachtig is verankerd in de Nederlandse samenleving.

Vanuit deze basisgedachte bieden wij mensen perspectief op een betekenisvol leven.

Hierbij gaan wij uit van mogelijkheden en eigenheid van de individuele persoon.

 

Wij begeleiden de bewoner via Triple-C.

Dit is een begeleidingsmodel dat ontwikkeld is door het ASVZ voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

De drie C's van de Triple-C staan voor: Cliënt, Coach en Competentie.

In tegenstelling tot andere vormen van begeleiding richt Triple-C zich niet op het beheersen van probleem gedrag.

In plaatst daarvan is de begeleiding gericht op het herstel/verbetering van het 'gewone' leven.

Begeleiders bouwen samen aan een onvoorwaardelijke en ondersteunende relatie met de bewoner.

Op basis van die relatie neemt de bewoner samen met begeleiders deel aan een betekenisvol en gestructureerd programma. Daardoor neemt het zelfvertrouwen van de bewoner toe en ontwikkelen ze competenties die een positief effect hebben.

bottom of page